•    Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα απαιτεί την παροχή κάποιων προσωπικών πληροφοριών. Οι προσωπικές αυτές πληροφορίες διασφαλίζονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση του χρήστη-πελάτη όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κτλ.
•    Ο χρήστης εφ’ όσον έχει δημιουργήσει λογαριασμό σημαίνει αυτόματα ότι συναινεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.